Dane kontaktowe

Fundacja "Warto Wierzyć"

KRS:0000466471

NIP:8141684128

ul. B.Prusa 2

36-100 Kolbuszowa 

Numer Konta:

68 1240 2627 1111 0010 5441 9501

 

wartowierzyc@gmail.com

tel. 603 097 880

 

   Wszyscy mają prawo do równego startu. Niestety często jest to utrudnione ze względu na sytuację rodzinną, materialną i życiową. Naszym celem i misją jest niesienie pomocy, otuchy i wsparcia tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Fundacja wspiera również wszelką działalność nastawioną na edukację, ochronę i promocję zdrowia, a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
   Pragniemy, by każda osoba objęta przez nas opieką uwierzyła w marzenia, równe szanse, lepsze jutro i w dobre serca bezinteresownie pomagających ludzi, którzy nie pozostają obojętni w zetknięciu ze smutnym losem tych najbardziej potrzebujących, a wśród nich także tych bezbronnych - dzieci.